Каб не маўчала душа…

Паважаныя чытачы! Прапануем да Вашай увагі відэаагляд сучаснай беларускай паэзіі «Каб не маўчала душа…». Сучасная беларуская паэзiя вядзе адлiк часу з 50-х гадоў. Вялiкi ўплыу на яе развiцце аказаў грамадска-сацыяльны ўздым, дзякуючы якому ўзрасла ўвага да чалавека, як асобы, як стваральнiка матэрыяльных i духоуных каштоўнасцей…